Bild
Bild: Lorrainosaurus Life reconstruction Illustration: Joschua Knüppe
;
Tema: så funkar havet

Nytt havsmonster till historien

För 40 år sedan hittades gamla fossiler i Frankrike under ett vägbygge. Först under pandemin fanns tid att undersöka det närmare. Det visade sig höra till ett tidigare okänt släkte bland pliosaurierna - en sorts jättelik svanödla.

Lorrainosaurus, som forskarna döpt släktet till, är den hittills äldsta stora pliosauren som påträffats. Dess käkar var över 1,3 meter långa, tänderna stora och konformade och kroppen kraftig och torpedformad med fyra fenformade lemmar.

– Lorrainosaurus var en av de första riktigt stora pliosaurierna. Den gav upphov till en mängd jättelika rovreptiler som regerade haven i omkring 80 miljoner år, säger Sven Sachs, forskare vid Naturkunde-Museum Bielefeld och den som lett studien.

Pliosaurierna hörde till sin tids mest framgångsrika marina rovdjur.

– Berömda exempel, som Pliosaurus och Kronosaurus – ett par av världens största pliosaurier – var enormt stora med kroppslängder över 10 meter. Ekologiskt motsvarade de dagens späckhuggare och åt alla slags byten däribland bläckfiskar, stora fiskar och marina reptiler. Det är byten som påträffats i bevarat maginnehåll från pliosaurier, säger Benjamin Kear, paleontolog vid Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet, och medförfattare till studien.

Denna studie tyder på att de gigantiska rovpliosauriernas herravälde måste ha inletts tidigare än vad som tidigare antagits. De var ett svar på de stora ekologiska förändringar under mellersta jura som påverkade de marina miljöerna i vad som idag är Västeuropa.

– Lorrainosaurus är därför ett viktigt bidrag till vår kunskap om marina reptiler från tid i dinosauriernas era som vi hittills inte vetat så mycket om, säger Benjamin Kear.

MER LÄSNING