Förändringar under antropocen: Undersökning av tidigare och framtida förändringsförmågor i marina social-ekologiska system

Globala miljöförändringar sker idag snabbare än någonsin på grund av mänsklig verksamhet. Dessa förändringar utmanar ekosystemens och de socialekologiska systemens förmåga att hantera händelser och störningar. Särskilt i marina ekosystem har miljöförändringar såsom fiske, introduktion av nya arter, föroreningar etc. påverkat strukturer och funktioner, och har skapat nya, aldrig tidigare upplevda, förhållanden i både ekosystem och socialekologiska system.

’Novelty’ eller nymodighet, är ett begrepp som kan användas för att förstå och förklara dessa nya dynamiska förhållanden. Det är en naturlig process, men dessa processer har accelererat på grund av mänsklig påverkan.

Denna avhandling bidrar till att konceptualisera novelty inom ekosystem och socialekologiska system, genom att koppla samman teorier om komplexa adaptiva system och ekologiska noveltybegrepp. Flera metoder används för att kvantifiera novelty och dess bakomliggande orsaker på flera tidsmässiga och rumsliga skalor. Sammanfattningsvis visar avhandlingen att novelty är viktigt för systemens anpassningskapacitet, men att novelty både kan vara ett problem eller en möjlighet, beroende på dess hastighet, dess bakomliggande orsaker och dess omfattning. Det finns ett stort behov av att främja noveltyprocesser som kan öka resiliens och ekosystems bärkraftighet för att skydda ekosystemtjänster för människors välbefinnande.