Ett multimetodiskt tillvägagångssätt för att datera kvartära sediment från Arktis

Den marina sedimentära miljön i polarområdena skiljer sig från resten av världens hav eftersom den i hög grad påverkas av kryosfären. I Arktis kan havsis och isberg transportera vidare de enorma mängder sediment som förs till havet med de stora flodsystemen från de omgivande kontinenterna, vilka i sin tur har formats av kvartärperiodens stora inlandsisar. Att rekonstruera paleomiljöförändringar i Arktiska oceanen under denna tid kräver noggrann datering av marina sedimentkärnor, något som har varit svårare i Arktis än på de flesta andra platser i världshaven.

Denna avhandling undersöker och integrerar mindre utvecklade metoder för att datera marina sediment i Arktiska oceanen. I avhandlingen tillämpas racemisering av aminosyror som geokronologisk metod och optiskt stimulerad luminescensdatering på sediment från hela Arktiska oceanen. I tillägg används magnetiska paleo- och bergsmätningar och sedimentologiska analyser.