Säsongsdynamik hos pikofytoplankton i Östersjön

Avhandlingen beskriver pikophytoplanktons dynamik och samhällsstruktur i Östersjön. Resultaten visar att pikofytoplankton spelar en viktig roll i Östersjön, och visar på vikten av övervakningsprogram för att förstå dynamiken hos dessa pikofytoplankton.