Övergödning av haven

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om övergödningen av haven. Alltför mycket näring från jordbruk, skogsbruk, avlopp och luftföroreningar har länge följt med vattendrag ut i haven. Näringen gör att fintrådiga alger och växtplankton växer extra bra, vilket orsakar stora förändringar. Vikar växer igen, artsammansättningen förändras, många fiskar trivs dåligt och störande algblomningar uppstår. Syrebristen breder ut sig i djupare vatten och till sist kan nästan inget leva där. Övergödningen har pågått länge, och att åtgärda den i våra svenska hav är en stor och långsiktig utmaning.

Artiklar om övergödning

Nyheter om övergödning

klimat
engagera dig
biologisk mångfald
havsforskning
båtar och fartyg
miljöövervakning
havsområden
i vår tjänst
övergödning
avfall
plugga hav
så funkar havet
livsmiljöer
farliga ämnen
fiske
vårt ansvar
exploatering
Nyhet2022-02-15
Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft

För att nå klimatmålen behöver fossil energi ersättas med mer förnybar energi. Det snabbaste och mest ekonomiska alternativet idag är att bygga vindkraftverk till havs. Läs mer

Rapporter

Avhandlingar