Övergödning av haven

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om övergödningen av haven. Alltför mycket näring från jordbruk, skogsbruk, avlopp och luftföroreningar har länge följt med vattendrag ut i haven. Näringen gör att fintrådiga alger och växtplankton växer extra bra, vilket orsakar stora förändringar. Vikar växer igen, artsammansättningen förändras, många fiskar trivs dåligt och störande algblomningar uppstår. Syrebristen breder ut sig i djupare vatten och till sist kan nästan inget leva där. Övergödningen har pågått länge, och att åtgärda den i våra svenska hav är en stor och långsiktig utmaning.

Artiklar om övergödning

Nyheter om övergödning

Rapporter

Avhandlingar