Övervakning av haven

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om miljöövervakningen av våra hav. Övervakningen är som en hälsoundersökning av de svenska haven. Genom att göra återkommande, systematiska undersökningar över lång tid kan man få en bild av hur haven fungerar och hur alla dess invånare mår. Resultaten blir ett viktigt instrument i arbetet för att uppnå och bibehålla friska hav.

Artiklar om miljöövervakning

Nyheter om miljöövervakning

havsforskning
miljöövervakning
vårt ansvar
i vår tjänst
engagera dig
biologisk mångfald
livsmiljöer
övergödning
farliga ämnen
klimat
fiske
avfall
exploatering
båtar och fartyg
plugga hav
havsområden
så funkar havet
så mår haven
Nyhet2022-02-15
Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft

För att nå klimatmålen behöver fossil energi ersättas med mer förnybar energi. Det snabbaste och mest ekonomiska alternativet idag är att bygga vindkraftverk till havs. Läs mer

Rapporter

Avhandlingar