Övervakning av haven

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om miljöövervakningen av våra hav. Övervakningen är som en hälsoundersökning av de svenska haven. Genom att göra återkommande, systematiska undersökningar över lång tid kan man få en bild av hur haven fungerar och hur alla dess invånare mår. Resultaten blir ett viktigt instrument i arbetet för att uppnå och bibehålla friska hav.

Artiklar om miljöövervakning

Nyheter om miljöövervakning

Rapporter

Avhandlingar