Åldersanalys i fiskövervakningen : viktig miljöinformation finns i fiskars hårda vävnader

Rapporten visar hur åldersbestämning, och andra analyser av fiskens hårda vävnader, kompletterar miljöövervakningen och stärker kunskapen om både enskilda fiskbestånd och om de fiskarter som lever tillsammans - i sötvatten och längs Östersjöns kust.