Bild
Bild: Sjöfartsverket
;
Tema: havsområden Tema: miljöövervakning

Sveriges vatten är sjömätt

Svenska hav och större sjöar har nu mätts på hela 300 miljarder platser. Detta är en milstolpe när det gäller lagrade djupuppgifter även om det fortfarande finns outforskade områden kvar att mäta.

De senaste tio åren har den svenska djupdatabasen tiofaldigats från 30 miljarder till över 300 miljarder djupuppgifter. Datan används främst för att tillverka sjökort och sträckning av nya farleder. Men den är även viktig och efterfrågas för marinarkeologi, miljöforskning, totalförsvar, stadsplanering och planering av vattenbaserad vindkraft.

I dagsläget är cirka 77 procent av det totala svenska farvattnet sjömätt med modern teknik, så kallad multibeam-ekolodning. Stora delar av den svenska havsbotten är dock fortfarande relativt outforskad. Detta gäller främst utanför farlederna i de svenska skärgårdarna som inte är sjömätta sedan ibland över hundra år sedan. På den tiden användes helt andra metoder såsom lodning med hjälp av en tyngd som sänks ner via en lina. Då angavs även djupet i famn men det ändrades senare till meter.

Sjöfartsverket är den myndighet som ansvarar för insamling av sjömätningen och förvaltning av den nationella djupdatabasen. Den innehåller djupinformation om svenskt kustvatten och Vänern, Vättern och Mälaren.

Fakta om Sveriges djup:

  • Den djupaste punkten är på 564,02 meter och finns vid Bratten i Skagerrak.

  • Medeldjupet ligger på 56,14 meter.

MER LÄSNING