Bild
;
Tema: så mår haven Tema: miljöövervakning

Torskarna växer sämre än någonsin

Bara en spillra återstår av torskbestånden i östra Östersjön och fiskarnas tillväxt har aldrig varit så låg som nu. Det är den dystra slutsatsen i en ny studie baserad på fiskmärkningsdata från 1955 till 2019.

Studien är det första exemplet på hur fiskmärkningsdata kan användas för att uppskatta långsiktiga förändringar i tillväxttakten hos torsk. Sedan länge vet man att läget varit kritiskt för torsken, och här får man en bild av utvecklingen under de senaste sju årtiondena.

Resultaten visar att torskens tillväxt var störst på 1980-talet då en 40 centimeter stor torsk växte 9,6 centimeter om året. Därefter följde en kraftig nedgång till dagens rekordlåga tillväxt på 4,6 centimeter per år.

Torsken har historiskt varit en av Östersjöns viktigaste fiskarter, både som rovdjur i ekosystemet och som inkomstkälla för fisket. Att ha tillförlitliga uppskattningar av tillväxten är viktigt för såväl forskare och förvaltare som för EU-kommissionen, som beslutar om de årliga fiskekvoterna.

MER LÄSNING