Bild
;
Tema: så mår haven Tema: havsforskning Tema: vårt ansvar

Göteborgs universitet samlar havsforskning på ny webbplats

Havsforskning inbegriper många olika kunskapsområden. Detta har Göteborgs universitet tagit fasta på, och samlar nu sin havsforskning, utbildning och nyheter om havet på en ny webbplats. Målgruppen är den breda allmänheten.

Med den nya webbsatsningen "Havet" ger Göteborgs universitet en samlad bild av all havsrelaterad verksamhet som sker vid universitetet. Man vill också visa hur viktigt det är att olika sorters kunskap samspelar för att komma tillrätta med de stora utmaningarna som havet står inför. Perspektivet är tvärvetenskapligt och riktar sig till en bred publik.

– Tidigare har den havsrelaterade verksamheten varit utspridd på olika delar av universitetets webb. När vi nu samlar den på en plats blir det tydligt vilken oerhörd bredd och kompetens vi har inom havsområdet, säger Lena Gipperth, föreståndare för Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet.

För att man ska hitta rätt finns ett antal tematiska ingångar så som ”Klimatet och havet”, ”Människan och havet” och ”Maten och havet”. Ett mål med satsningen är att det ska vara enklare att ta kontakt med till exempel forskare på universitetet. Här finns en lista över havsexperter där journalister, myndighetspersoner eller folk från näringslivet kan få hjälp med i olika havsrelaterade frågor.

MER LÄSNING