Bild
;
Tema: så mår haven

Rapporter om miljötillståndet

Hur mår havet egentligen? Svaret på den vanliga frågan finns i i de rapporter om miljötillståndet i våra hav som regelbundet ges ut. Här är en översikt över de viktigaste rapporterna.

Sveriges vattenmiljö

Sveriges vattenmiljö är en sajt som beskriver tillståndet i Sveriges vattenmiljöer. Resultaten bygger till största delen på den miljöövervakning som bedrivs, både på nationell och regional nivå. På sajten presenteras aktuella data och trender, och det finns en stor mängd artiklar där man har möjlighet att fördjupa sig i olika ämnen. Sveriges vattenmiljö bygger på den tidigare Havet-rapporten, men har även inkluderat resultat från såväl sjöar och vattendrag som grundvatten.

Sveriges vattenmiljö

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten

Här är får du svar på frågor om hur fisk- och skaldjursbestånden mår, hur mycket fisk det finns, om rekryteringen fungerar, vad provfisken resulterar i och allmän fakta och fiskeregler för olika arter på kusten, i havet och i sjöarna. Rapporten sammanfattar utveckling och beståndsstatus för de kommersiellt viktigaste fisk- och kräftdjursarterna i våra vatten. Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella Havsforskningsrådets (Ices) rådgivning, SLU Aqua:s nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets rapportering.

Hitta rapporterna hos SLU Aqua

Rapporten Svealandskusten

Rapporten Svealandskusten sammanfattar på ett populärvetenskapligt sätt miljötillståndet i de kustvatten som sträcker sig från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Den produceras årligen av Stockholms universitet på uppdrag av Svealands kustvattenvårdsförbund, där kustkommuner och län är medlemmar tillsammans med kustpåverkande företag och intresseföreningar. Rapporten innehåller resultat från Sveriges mest omfattande regionala kustprovtagning som utförs av marin expertis från Stockholms universitet, liksom intressanta artiklar från andra relevanta aktörer i regionen.

Hitta rapporterna på svealandskusten.se

Europeiska miljöbyråns rapporter

Europeiska miljöbyrån är ett EU-organ som har till uppgift att ta fram tillförlitlig och oberoende information om miljön. Här kan du hitta rapporter om miljötillståndet i europeiska kustområden. De ger både ut rapporten "Europas miljö", som ger en övergripande bild av miljötillståndet, och "Miljösignaler", som kommer ut årligen med olika teman.

Europeiska miljöbyrån

MER LÄSNING