Bild
;
Tema: så mår haven

Rapporter om miljötillståndet

Hur mår havet egentligen? Utförliga svar på den vanliga frågan finns i de rapporteringar om miljötillståndet i våra hav som regelbundet ges ut - på papper eller digitalt. Här är en översikt över de viktigaste svenska rapporterna.

Sveriges vattenmiljö

Sveriges vattenmiljö är en sajt som beskriver tillståndet i Sveriges vattenmiljöer – från källa till hav.
Resultaten bygger till största delen på den miljöövervakning som bedrivs, både på nationell och regional nivå. På sajten presenteras aktuella data och trender, och det finns en stor mängd artiklar där man har möjlighet att fördjupa sig i olika ämnen.

Fiskbarometern

Här är får du svar på frågor om hur fisk- och skaldjursbestånden mår, hur mycket fisk det finns, om rekryteringen fungerar, vad provfisken resulterar i och allmän fakta och fiskeregler för olika arter på kusten, i havet och i sjöarna.
Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella Havsforskningsrådets (Ices) rådgivning, SLU Aqua:s nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets rapportering.

Rapporten Svealandskusten

Rapporten Svealandskusten sammanfattar på ett populärvetenskapligt sätt miljötillståndet i de kustvatten som sträcker sig från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder.
Rapporten innehåller resultat från Sveriges mest omfattande regionala kustprovtagning som utförs av marin expertis från Stockholms universitet, liksom intressanta artiklar från andra relevanta aktörer i regionen.

MER LÄSNING