Bild
;
Tema: så mår haven

Havsmålen i fara – nu krävs krafttag

Världens länder kommer inte att lyckas uppnå FN:s hållbarhetsmål för att rädda havet som löper ut 2020. Det menar WWF i en ny rapport.

Hållbart fiske, skyddade områden och biologisk mångfald i våra hav – det är några av de områden där världen misslyckats med att uppfylla de åtaganden som krävs för att på sikt klara FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Enligt WWF är bristande politisk vilja och finansiering några orsaker till misslyckandet. Nu är krävs det krafttag inför de beslut som måste fattas under året, inte minst inom EU.

– EUs medlemsstater har haft svårt att klara sina åtaganden för biologisk mångfald, friska havsekosystem och hållbart fiske. Därför hoppas vi nu att EU under supermiljöåret 2020 verkligen är beredda att lyfta åtgärder för haven, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Under året ska ett antal avgörande beslut fattas om planetens framtid: En ny plan för natur och biologisk mångfald inom ramen för FN, viktiga steg för att genomföra Parisavtalet för klimatet, ett nytt bindande avtal för haven och förnyat åtagande för de globala hållbarhetsmålen.

MER LÄSNING