Bild
Bild: Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF
;
Tema: så mår haven

Återhämtning för tonfiskar – men inte för hajar

Den senaste uppdateringen av den internationella rödlistan visar att fyra tonfiskarter glädjande nog verkar ha återhämtat sig lite de senaste åren. Desto mer negativt är att 37 procent av världens haj- och rockarter är hotade.

Vart fjärde år ordnar Internationella naturvårdsunionen, IUCN, en världskongress där beslutsfattare, miljöorganisationer, forskare och företag träffas för att diskutera naturvårdsfrågor. Kongressen som skulle hållas år 2020 fick skjutas upp på grund av pandemin, och hölls istället i början av september i år. Under mötet uppdaterades bland annat den internationella rödlistan över hotade arter, som ges ut av IUCN.

I den nya rödlistan klassas fyra kommersiella tonfiskarter som mindre hotade än tidigare. De fyra arter som återhämtat sig något är blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii), långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) och gulfenad tonfisk (Thunnus albacares). Återhämtningen beror framför allt på att man infört mer hållbara fiskekvoter och arbetat med åtgärder mot illegalt fiske.

− Den nya uppdateringen av rödlistan ger en stark indikation på att trots det ökande trycket på våra hav så kan arter återhämta sig, om länder verkligen förbinder sig till ett hållbart nyttjande av havet, säger Bruno Oberle, generaldirektör för IUCN.

Men trots att det ses en viss återhämtning av tonfiskarterna sett till hela världens bestånd så finns det fortfarande flera lokala bestånd som anses vara hotade.

När det gäller hajar och rockor har läget försämrats något sedan den förra rödlistan kom ut, och nu anses 37 procent av alla arter vara hotade. De främsta hoten mot hajar och rockor är överfiske, förlust av habitat och klimatförändringar.

− Vi kan inte luta oss tillbaka – det här är en tankeställare för världen att vi behöver göra mycket mer för våra hav och mångfalden i dem, säger Craig Hilton-Taylor, som leder IUCN:s arbete med rödlistan.

MER LÄSNING