Alkfåglarna ökar på Stora Karlsö

Fågelbeståndet på Stora Karlsö har följts i snart 40 år. Resultaten från 2021 visar att många av arterna på ön ökar i antal. Bäst går det för alkfåglar som sillgrissla och tordmule, men även alla arter av andfåglar är stabila eller ökar. Det ses också en stor ökning hos vissa tättingar och skogsduva.

Gråtrut och silltrut har däremot minskat kraftigt, och tobisgrissla och roskarl har nästan helt försvunnit som häckfåglar.

Många av de arter som det går bra för Stora Karlsö minskar i resten av Sverige och i våra närområden. De här skillnaderna kan bero på att fåglarna som häckar på Stora Karlsö spenderar delar av året på olika platser i övriga Europa, Asien och Afrika.