Bild
;
Tema: så funkar havet Tema: så mår haven

Bardvalar äter mycket mer än man trott

En ny studie visar att en blåval kan äta ungefär 16 ton krill varje dag – vilket är tre gånger mer än vad forskarna tidigare beräknat. Det här visar att valarna har en viktig roll i havens ekosystem.

De största djuren på jorden – bardvalarna – lever på centimeterstora bytesdjur som krill (ett sorts kräftdjur). För att ta reda på hur mycket valarna äter har en forskargrupp satt fast så kallade taggar på valarnas ryggar. De här taggarna kan bland annat mäta hur djuren rör sig, registrera deras GPS-positioner och till och med filma vad de gör.

Forskarna satte taggar på sammanlagt 321 individer, från sju olika bardvalsarter. Genom att sedan analysera data från taggarna, tillsammans med information om tätheten av krill i närheten, kom forskarna fram till att bardvalar äter 5–30 procent av sin kroppsvikt varje dag. För en blåval betyder det i snitt 16 ton krill per dag, vilket är ungefär tre gånger så mycket som man tidigare räknat med.

– Den här studien visar att valar har en mycket viktigare roll i ekosystemet än vi tidigare trott, säger Sian Henley, marinbiolog vid University of Edinburgh.

Den föda som blåvalarna tar in kommer så småningom ut som näringsrikt bajs. Eftersom valarna ofta äter på lite djupare vatten och bajsar nära ytan så för de upp näring som annars skulle ha sjunkit till botten. Bland annat innehåller valbajs stora mängder järn, vilket växtplankton behöver.

I Antarktiska oceanen tror forskarna att den stora minskningen av växtplankton som har skett där beror på järnbrist – och att den järnbristen i sin tur har uppkommit efter den industriella valjakten som dödade miljontals valar. Enligt den här nya studien bajsade valarna vid Antarktis ut ungefär 12 000 ton järn per år innan valjakten, jämfört med 1 200 ton nu.

MER LÄSNING