Tillståndet i Östersjön 2023

Helcoms nya rapport är den tredje helhetsbedömningen av hur Östersjön, inklusive Kattegatt, mår. Den bygger på en stor mängd undersökningar och tidigare delrapporter.

Rapporten beskriver tillståndet för åren 2016-2021, och syftar till att utveckla, uppdatera och dela kunskap om tillståndet i Östersjön.

Rapporten hjälper till att utveckla en tydligare bild av var vi är och hur saker hänger ihop, och stödjer samordnade och effektiva åtgärder för att stärka Östersjöns miljö.