Bild
;
Tema: klimat Tema: vårt ansvar

Haven behöver större plats i klimatdiskussionerna

Nu pågår klimatmötet i Glasgow. Havets betydelse för klimatet är mycket stort, men trots det har havsfrågor en ganska undanskymd roll, menar flera forskare. Även ekosystemens betydelse som källor eller sänkor för kolet behöver lyftas mer.

När klimatkrisen diskuteras lyfts vanligen mest våra direkta utsläpp av växthusgaser. Många tänker inte på att en stor andel av utsläppen kommer från att vi har påverkat eller förstört viktiga ekosystem. Därmed finns en del av lösningen i att vi arbetar med att skydda och återställa dessa viktiga miljöer.

Havens roll i detta är stor, men ännu delvis dåligt utforskad. Ostörda ekosystem lagrar kol mycket länge, framför allt i djuphaven, medan påverkade havsområden, särskilt längs kusterna släpper ut stora mängder metan, en mycket kraftig växthusgas.

Lena Gipperth är miljöjurist och föreståndare för Centrum för hav och samhälle på Göteborgs universitet. Hon berättar för Deep Sea Reporter att hon anser att allt internationellt vatten bör skyddas.
– Det bör vara utgångspunkten, sedan kan man ta bort skyddet eller tillåta viss hantering - om man kan visa att det finns särskilda behov och att det kan ske utan allvarliga konsekvenser.

– Vi behöver driva på finansieringen av att skydda marina miljöer, särskilt i fattiga områden. Särskilt viktigt är det att vi skyddar sjögräs, mangrove, våtmarker i kustzoner som binder kol. Varje år förloras sju procent av sjögräsytan i världen. Studier visar att sjögräsängar lagrar kol 35 gånger snabbare än tropiska regnskogar och 40 gånger snabbare än skogar generellt. I Sverige bör också alla grunda vikar skyddas.

MER LÄSNING