Bild
Bild: Askölaboratoriet
;
Tema: klimat Tema: miljöövervakning

Det onormala blir normalt

I takt med att klimatet ändras så bör även basnivån ändras för vad som menas med normalt när vi pratar väder. SMHI ska justera den nya normalnivån från årsskiftet, och i framtiden ska den uppdateras betydligt oftare än vad som tidigare behövts.

När SMHI räknar ut vad som är normalt väder har man hittills använt data från åren 1961 till 1990. WMO, den internationella organisationen för alla som jobbar med klimat och väder, har nu bestämt att nästa normalårsperiod ska vara från 1991 till 2020. Anmärkningsvärt är att organisationen rekommenderar att byta tidsperiod var tionde istället för var trettionde år. Bakgrunden till detta förslag är att klimatet ändras så pass snabbt numera att äldre väderdata inte längre fungerar som referensvärden särskilt länge.

Vad innebär då detta egentligen? Vi kan ta begreppet meteorologisk höst och vinter som exempel. Med framtidens allt mildare vintrar och när de flesta vintrarna i södra Sverige inte kommer att uppnå kravet för meteorologisk vinter, då kommer inget normaldatum för vinterns ankomst att kunna anges. Det normala blir då att man går från höst till vår där, och att meteorologisk vinter i framtida decennier blir alltmer onormalt. En onormalt sen höst kan då på samma sätt bli normal för lokaler på västkusten som numera brukar vara sena, såsom Väderöarna och Måseskär där det fortfarande råder sommar. Det kanske blir till att lägga långfärdsskridskorna på hyllan, iallafall i Skåne och på västkusten.

MER LÄSNING