Ryggradsdjuren har minskat med i genomsnitt 69 procent på 50 år

Living Planet Report 2022

Vartannat år ger WWF ut sin rapport Living Planet Report, där forskare granskar tillståndet för jordens både land- och vattenlevande ryggradsdjur. Årets rapport visar att populationerna av vilda ryggradsdjur i genomsnitt har minskat med 69 procent mellan åren 1970 och 2018. De största hoten är klimatförändringar och exploatering av livsmiljöer.