Bild
;
Tema: havsområden Tema: så mår haven

Seychellerna är bäst på marint skydd

Medan resten av världen kämpar för att uppnå det globala målet om 10 procent skyddade havsområden är Seychellerna redan långt i förväg. Det lilla öriket har nyligen meddelat att de nu skyddar 30 procent av havsområdena inom sin ekonomiska zon.

Efter sex års hårt arbete med marina inventeringar, havsplanering och möten har Seychellerna avsatt en yta större än Tyskland som skyddat havsområde.

- Att identifiera dessa områden har varit en av de mest intensiva rådgivande och deltagande processerna i vår historia, sade president Danny Faure, vid en ceremoni på Seychellerna.

Hälften av ytan har en mycket hög biodiversitet och där kommer i stort sett ingen mänsklig aktivitet att tillåtas. I den andra hälften kommer företagsamhet att fortgå, men under nya hållbara regler.

- Beslutet togs redan efter FN-mötet om hållbar utveckling i Rio de Janeiro år 2012. Havet är mycket viktigt för våra medborgare. Nu ligger vi tio år före det nya målet om 30 procents skydd till 2030, sade presidenten stolt.

För att finansiera detta ambitiösa projekt har Seychellerna tillsammans med Världsbanken lanserat den första Blå obligationen.

MER LÄSNING