Bild
Bild: Kustbevakningen
;
Tema: havsområden Tema: biologisk mångfald

Död knölval vid Öland

I dagarna har flera rapporter kommit in om en död knölval i vattnen runt Gotland, en val som nu strandat på Öland. Dödsorsaken och om valen tillhör den grupp som siktats på västkusten i höstas, är ännu oklar. Förmodligen har den simmat fel på sin väg över världshaven.

Först observerades en död knölval som låg och flöt i vattnen utanför Gotland. Någon dag senare kom andra observationer om en strandad, död knölval på Öland. Troligen är det samma individ. Undersökningar pågår för att försöka ta reda på varför den dött.

Att få syn på en stor val såsom knölval vid den svenska kusten tillhör de absoluta ovanligheterna, men det händer. Större valar lever framförallt ute i de stora oceanerna och kommer bara vid sällsynta tillfällen in på svenskt vatten. En del av dessa har helt enkelt navigerat fel. Liksom andra stora valar vandrar knölvalen långa sträckor, från tropiska vatten där de parar sig och föder ungar till ishaven vid polerna för att söka föda. Östersjön är inget naturligt utbredningsområde för denna art, även om det 2014 kom uppgifter om att upp till tre knölvalar då befann sig där.

Anledningen till att valar simmar fel kan vara att det är unga oerfarna individer. Det händer även att valar störs av buller i haven och då tar andra färdvägar för att undvika störningen. Den döda knölvalen kan ha dött av stress, eller kanske för att den fått i sig plast? Än så länge vet forskarna som sagt inte varför den dött.

En annan större val som ibland syns i svenska vatten är späckhuggaren. Vår minsta val, tumlaren är betydligt mindre än de andra valarna och den är både bosatt och förökar sig här. Tumlaren är numera ganska vanlig på västkusten, men sällsynt i Östersjön.

MER LÄSNING