Bild
Bild: Solvin Zankl
;
Tema: livsmiljöer Tema: biologisk mångfald

Östersjötumlaren fortfarande akut hotad

Ingen förbättring har skett på 15 år. Endast några hundra individer återstår av Östersjötumlaren. Om inga åtgärder vidtas är risken stor att populationen utrotas.

Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) har gjort en uppdatering av sin rödlista över hotade arter. Enligt den nya bedömningen är beståndet av tumlare i Östersjön fortfarande akut hotat. Man konstaterar också att ingen för bättring skett på de senaste 15 åren, då IUCN gjorde den första statusbedömningen.

Anledningarna till Östersjötumlarens utsatta läge är flera. Miljögifter gör att både deras immunförsvar och reproduktionsförmåga försämras. Föda av god kvalitet, som sill och torsk, har minskat i mängd och storlek. Ökad fartygstrafik, konstruktionsarbeten och undervattenssprängningar har gjort att havet blivit allt bullrigare.

Ytterligare ett hot är att Östersjötumlaren fastnar som bifångst i nät. Även om det inte är många individer som dör på detta sätt så innebär varje fångad individ ett hot mot hela populationen, skriver naturhistoriska riksmuseet i ett pressmeddelande.

– Det är mycket tydligt att det är människans aktiviteter som gör att Östersjötumlaren riskerar att utrotas, säger Julia Carlström, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet, och fortsätter.
– Det är orealistiskt att rädda den unika Östersjötumlaren genom uppfödning och utsättning. För att bevara den behöver vi skydda dess livsmiljö. Det är något hela ekosystemet vinner på.

MER LÄSNING