Bild
Bild: Josefin Sagerman
;
Tema: livsmiljöer Tema: båtar och fartyg

Bojar hjälper mot ankringsskador

I en av Stockholms skärgårds populäraste naturhamnar pågår ett försök där man undersöker om fasta bojar kan vara ett sätt att skydda känslig bottenvegetation mot ankringsskador

Antalet fritidsbåtar i skärgården har ökat. Med det har också oron växt för vilka konsekvenser ökad båttrafik, muddring och intensiv ankring kan ge för den känsliga bottenvegetationen.

På Nåttarö i Stockholms södra skärgård finns den populära naturhamnen Östermarsfladen. Här växer också känsliga arter som ålgräs, havsrufse, sudare och skruvnating. Under högsäsong kan över 100 båtar per ankra här per natt.

I juni 2020 placerades 25 bojar ut i en del av viken. Dykare har sedan vid flera tillfällen undersökt bottenvegetationen runt bojarna samt ett kontrollområde i en annan del av viken som saknar bojar. Undersökningarna visar att i området med bojar har ankringsskadorna minskat och andelen känsliga arter har ökat.

- Förhoppningen är att effekten av bojar ska studeras på fler platser med känslig vegetation och högt ankringstryck. Målsättningen är att utvärdera om åtgärden kan rekommenderas för till exempel länsstyrelsernas skötsel av marina naturreservat, samt att ta fram ett underlag för vad man behöver tänka på när åtgärden ska användas, säger Josefin Sagerman, miljöanalysspecialist på SLU Artdatabanken.

Utsättningen av bojar startades inom Skärgårdsstiftelsens projekt ”Skydd under ytan” och fortsätter inom projektet ”Skydd i grunda vikar”. Båda projekten finansieras av Världsnaturfonden WWF och Apotea.

MER LÄSNING