Översiktlig kartläggning av bubbelrev i Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde bank 2019 och 2020

33 områden med metangasbubbling och/eller bubbelrevsstrukturer har påträffats inom Natura 2000 området Stora Middelgrund och Röde bank.

Välutvecklade bubbelrev har tidigare påträffats på Fladen. En föraning om att bubbelrev finns även på Stora- och Lilla Middelgrund har funnits och därav gjordes en första riktad undersökning efter bubbelrev under 2019 i dessa områden. Resultatet blev över förväntan, där flera välutvecklade bubbelrev påträffades i båda områdena. På Stora Middelgrund har hittills de största bubbelreven i Sverige påträffats, vilka reser sig nästan 4 meter över omgivande botten. Under 2020 fortsatte studierna inom Natura 2000 området och ytterligare bubbelrev påträffades. Hittills har totalt 33 områden med metangasbubbling och/eller bubbelrevsstrukturer påträffats inom Natura 2000 området Stora Middelgrund och Röde bank. I fem av dessa områden finns tecken på trålning.