Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Konstgjorda rev och fredade områden gav snabb effekt

I Göteborgs skärgård anlades sju konstgjorda rev i början av 2000-talet, samtidigt som man fredade de här reven från allt fiske. Nu visar utvärderingar att åtgärderna snabbt innebar positiva effekter för både fisk och hummer.

Reven anlades för att kompensera de naturliga rev som försvann när farleden i Göteborgs hamn breddades och fördjupades. Forskare har sedan dess utvärderat effekterna av reven och fredningarna genom regelbundna provfisken. Nu har provfiskena utvärderats. Patrik Kraufvelin vid SLU berättar att utvärderingarna visar att reven snabbt gav positiva effekter på både hummer och bottenlevande fisk.

− Antalet och storleken av hummer ökade kraftigt i de fredade områdena, både kring de konstgjorda reven och i naturliga hummermiljöer. Det i sin tur har lett till att äggproduktionen ökat markant, vilket kan ha positiva effekter på kringliggande områden.

De här resultaten betyder att även små skyddade områden med anlagda rev kan hjälpa till att återställa skadade ekosystem.

− Inom EU höjs nu ambitionsnivån för marint naturskydd och restaurering, och resultaten från vår studie visar att lokala åtgärder i kustmiljöer kan ge en snabb återhämtning av naturen, säger Patrik Kraufvelin.

MER LÄSNING