Bild
;
Tema: fiske

Länsstyrelser vill ha fredad zon för strömming

De fyra länsstyrelserna längs Norrlandskusten vill att det inrättas en tillfälligt fredad zon för strömming i Bottenhavet. Därmed ställer de sig bakom kustfiskarnas krav på akuta åtgärder för att rädda strömmingsbeståndet i Bottniska viken.

Under året har såväl forskare som den småskaliga fiskenäringen varnat för att storleken på strömmingen i Bottenhavet minskat drastiskt på grund av det storskaliga trålfisket. Det drabbar det kustnära fisket hårt, men utgör också ett hot mot hela den marina miljön i Bottniska viken. Ändå har Internationella havsforskningsrådet (ICES) föreslagit en ökning av fiskekvoten för strömming inför nästa år och innevarande år med över 80 procent.

Producentföreningen Kustfiskarna Bottenhavet lämnade nyligen ett förslag på akuta åtgärder: Ett fredningsområde för strömming där fiskeförbud gäller under en begränsad tid så att beståndet får återhämta sig. Detta förslag stöttas nu av länsstyrelserna i Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten i en skrivelse till Näringsdepartementet.

– Läget är akut. Om samma trend håller i sig under resten av året kan årets totala fångst av strömming inom Västernorrlands län halveras jämfört med fångsterna år 2020 och än mer jämfört med åren 2018 och 2019, säger Berit Högman, landshövding i Västernorrland och en av de fyra landshövdingarna som står bakom skrivelsen.

De akuta åtgärderna bör genomföras under tidsperioden 1 januari till och med 31 mars 2022, skriver de fyra länsstyrelserna, som också vill avvakta en översyn av den förvaltningsmodell som lett till att fiskekvoterna kunnat bli så höga.

MER LÄSNING