Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2021

Fisket på marina arter som strömming och torsk bör minska, medan fisket föreslås kunna öka på bland annat kolja och vitling. Det är några slutsatser i årets upplaga av "Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten".

Rapporten är ett kunskapsunderlag som tas fram av institutionen av akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på beställning av Havs- och Vattenmyndigheten. Kunskapsunderlaget baseras på data som samlas in inom yrkes- och fritidsfisket, samt på omfattande övervakning av fiskbestånden och analyser av nationella och internationella forskare.

I rapporten presenteras tillstånd och biologiska råd både för arter och bestånd som förvaltas nationellt och för de som omfattas av internationell förvaltning. När det gäller nationellt förvaltade fisk- och skaldjursbestånd ansvarar SLU för råden, för internationellt förvaltade bestånd följer SLU:s rådgivning den som ges av Internationella havsforskningsrådets, ICES.