Haven i vår tjänst

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om alla de ekosystemtjänster som haven ger oss – syre, mat, energi, transportmöjligheter och rekreation. Bara inom EU räknar man med att haven ger över fem miljoner jobb. Mat från havet – fisk och skaldjur liksom ny, spännande havsmat, fiskodlingar och nya typer av vattenbruk och algodlingar – är en viktig del. En stor utmaning är att kunna nyttja haven på ett hållbart sätt, och att värna om den oumbärliga resurs som haven utgör.

Artiklar om i vår tjänst

Nyheter om i vår tjänst

Rapporter

Avhandlingar