Haven i vår tjänst

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om alla de ekosystemtjänster som haven ger oss – syre, mat, energi, transportmöjligheter och rekreation. Bara inom EU räknar man med att haven ger över fem miljoner jobb. Mat från havet – fisk och skaldjur liksom ny, spännande havsmat, fiskodlingar och nya typer av vattenbruk och algodlingar – är en viktig del. En stor utmaning är att kunna nyttja haven på ett hållbart sätt, och att värna om den oumbärliga resurs som haven utgör.

Artiklar om i vår tjänst

Nyheter om i vår tjänst

klimat
engagera dig
biologisk mångfald
havsforskning
båtar och fartyg
miljöövervakning
havsområden
i vår tjänst
övergödning
avfall
plugga hav
så funkar havet
livsmiljöer
farliga ämnen
fiske
vårt ansvar
exploatering
Nyhet2022-02-15
Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft

För att nå klimatmålen behöver fossil energi ersättas med mer förnybar energi. Det snabbaste och mest ekonomiska alternativet idag är att bygga vindkraftverk till havs. Läs mer

Rapporter

Avhandlingar