Strategi för fiske och vattenbruk

Strategin för svenskt fiske och vattenbruk 2021–2026: Årsrapport 2022

År 2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket i uppdrag från regeringen att ta fram en gemensam strategi för vattenbruk, yrkes- och fritidsfiske. Den här årsrapporten presenterar den strategin, som tas fram i dialog med fiskets och vattenbrukets intressenter.

Rapporten innehåller bland annat fakta och beskrivningar av konkreta åtgärder som genomförts för att nå målen i strategierna.