Bild
;
Tema: i vår tjänst

Norsk kritik mot putsarfiskarnas öde i laxodlingar

Användningen av putsarfiskar för att hålla odlad lax fri från laxlus ifrågasätts av både norska laxodlare och forskare. En en stor andel av putsarfiskarna dör i odlingarna, och det är ännu inte klarlagt hur effektiv metoden verkligen är, visar en ny undersökning.

Putsarfiskar är ett samlingsnamn för flera små fiskarter som äter parasiter och liknande från andra fiskar. I laxodlingar används flera olika arter för att befria laxarna från laxlus. Användningen har ansetts vara ett miljövänligare komplement till kemiska avlusningsmetoder.

Odling av putsarfiskar har växt till en egen industri, och längs svenska och norska kusten fångas varje år miljontals vilda läppfiskar (i Sverige stensnultra, skärsnultra och berggylta) för att säljas till laxodlingar. Det har dock visat sig att även bruket av putsarfiskar har sina baksidor.

Forskare har tidigare rapporterat om att skärsnultror på rymmen både bidragit till att helt nya områden längs norska kusten koloniserats, samt att importerade skärsnultror blandat sig med lokala populationer, vilket kan ge både genetiska och ekologiska konsekvenser.

Efter en norsk utredning riktas nu ytterligare kritik mot bruket av putsarfiskar. Laxodlingarna är inte en miljö där putsarfiskarna trivs särskilt bra, och trots att många av odlarna gör sitt allra bästa för att förbättra förutsättningarna, så dör fortfarande en stor andel.

- Odlarna registrerar att i genomsnitt 40 procent av den putsarfisk som de släpper ut i fiskodlingarna dör. Detta uppgick till mer än 24 miljoner putsarfiskar under 2018. Eftersom en hel del putsarfiskar försvinner utan att registreras är den verkliga siffran förmodligen mycket högre, säger Elisabeth Wilmann, chef för fisk och skaldjur vid norska myndigheten Mattilsynet, i en intervju för Gemini.no.

Kristine Størkersen är forskare och en av de personer har hjälpt norska Mattilsynet att skapa sig en överblick av situationen. - Uppfödarna berättar för oss att de vill ha ett förbud mot användning av vissa arter och att de också är mycket kritiska till transport av vildfångad putsarfisk, säger hon till Gemini.no.

Ytterligare ett problem, visar den norska utredningen, är att det ännu inte är klarlagt hur effektivt bruket av putsarfiskar mot laxlus är, och undersökningar som gjorts av NTNU Samfunnsforskning visar att även uppfödarna själva är tveksamma till nyttan.

Den norska undersökningen är gjord av NTNU Samfunnsforskning, Havforskningsinstituttet och Veterinærinstituttet.

MER LÄSNING