Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: i vår tjänst

Marina maskar lär oss om ögats utveckling

Vetenskapsrådet har i dagarna delat ut nya forskningsmedel. Havet.nu kontaktade marinbiologen Michael Bok på Lunds universitet, en av de unga forskare som fått del av den eftertraktade pengapotten.

Vad ska du göra för pengarna?

-Med hjälp av avancerad molekylärbiologi och mikroskopi ska jag ta reda på hur ögon utvecklas hos marina rörmaskar. Jag kommer även att kombinera detta med beteendestudier för att testa hur maskarna ser. Resultat kommer att ge oss spännande ledtrådar till hur sensoriska system bildas hos maskarna och hur detta utvecklats genom evolutionen.

Varför just rörmaskar?

-Rörmaskar är väldigt intressanta för att undersöka hur synsystemet utvecklats. Deras ögon är helt egna och inom gruppen finns dessutom en enormt stor variation mellan olika arter. Det är som om många av dessa djur oberoende av varandra utvecklat just sin typ av ögon. Alla dessa olika ger oss möjlighet att ta reda på vilka faktorer och begränsningar som lett till utveckling av mer avancerade ögon. Dessutom kan rörmaskar återbilda sina ögon om deras tentakler där ögonen sitter skadats. Detta ska vi också titta på. Det är ovanligt att hitta en grupp djur med en sådan extrem mångfald i ett sensoriskt system som dessutom passar att arbeta med i laboratoriemiljö.

Varför började du undersöka detta?

-Jag är intresserad av hur ögon och sensoriska system utvecklas. Först jobbade jag med mantisräkor, men så upptäckte jag de här rörmaskarna i samband med expeditioner till Lizard Island i Australien och på Carrie Bow Cay i Belize.

Vad skulle du ha gjort om du inte hade fått pengarna?

-Jag är oerhört glad över att få möjligheten att starta en egen forskargrupp och att kunna arbeta ihop med de toppforskare på området som finns här i Lund.

MER LÄSNING