Bild
;
Tema: så mår haven Tema: biologisk mångfald Tema: miljöövervakning

Mysteriet med de försvunna musslorna ska lösas

Det har blivit svårare att hitta vilda blåmusslor längs den svenska västkusten och ingen vet riktigt varför. Nu ska ett nytt forskningsprojekt ta reda på vad som hänt.

Blåmusslorna spelar en viktig roll i havets ekosystem. De filtrerar alger och plankton och bidrar på så sätt till renare vatten, samtidigt som de utgör föda för många marina djur. Men sedan slutet av 90-talet finns tecken på att bestånden av vilda blåmusslor minskat kraftigt på västkusten, vilket har förbryllat forskarna.

Med hjälp av ett anslag på fyra miljoner kronor från det statliga forskningsrådet Formas, ska forskare vid Göteborgs universitet nu gå på djupet med musselmysteriet. Eftersom det saknas historiska data över blåmusslans utbredning är ett första steg att skaffa en helhetsbild över populationen.

 – Den har varit så vanlig och alla har tagit för givet att den här musslan ska finnas i överflöd, säger Mats Lindegart, professor på Tjärnö marina laboratorium, till Sveriges Radio.

Förutom att ta reda på hur mycket blåmusslan faktiskt har minskat, vill man i projektet undersöka varför arten tycks överleva bättre i artificiella miljöer och musselodlingar än i sina naturliga miljöer. Förhoppningen är att resultaten ska bidra till en vetenskapligt grundad förvaltning av vilda blåmusslor i framtiden.

MER LÄSNING