Svealandskusten 2023

Vattnet i framför allt Stockholms mellanskärgård blir allt klarare, med rekord på sju meters siktdjup i somras. Det framgår av rapporten Svealandskusten 2023 där forskare vid Stockholms universitet redovisar resultaten av de omfattande undersökningar av miljötillståndet längs kusten som årligen genomförs på uppdrag av Svealands kustvattenvårdsförbund.

Här är artiklarna i årets rapport:

  • Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram. Jakob Walve, Stockholms universitet

  • Långa tidsserier – ryggraden i vår kunskap om Östersjön. Jakob Walve, Stockholms universitet

  • Medlemspresentation: Älvkarleby kommun – där Dalälven möter havet

  • Älvkarlebys kustvatten – påverkas från flera håll. Jakob Walve, Stockholms universitet

  • Bojar mot ankringsskador – naturvårdsinsats för havets ängar. Josefin Sagerman, Artdatabanken, Cecilia Wibjörn, Skärgårdsstiftelsen och Susanne Qvarfordt, Sveriges Vattenekologer AB

  • Oväntat stora ålgräsängar i Stockholms skärgård. Mats Thuresson, Länsstyrelsen Stockholm, Jonas Edlund, Litoralis Natur AB

  • Vad har hänt med strömmingen i Stockholms skärgård? Henrik Svedäng, Stockholms universitet

  • Pilot Stockholms skärgård – ekosystembaserad havsförvaltning. Gustaf Almqvist, Länsstyrelsen Stockholm