Bild
Bild: Erling Svensen/Havforskingsinstituttet
;
Tema: biologisk mångfald Tema: miljöövervakning

Japansk havsspya funnen i Norge

Den främmande arten är egentligen en sjöpung, men forskarna kallar den för ”havsspya”. Namnet har den fått eftersom den liknar en gulaktig, bubblig smet, som snabbt kan kolonisera stora områden på havsbotten. Nu finns havsspyan i Norge.

Det första fyndet av arten i norska vatten gjordes 2020, i Engøysundet precis utanför Stavanger. Därefter har forskarna letat efter den på sjuttio olika ställen i närområdet, samt längre norrut utanför Bergen. Än så länge har de inte gjort några nya fynd, men att den nu finns i Norge är illa nog. Havsspyan, eller sea womit som den kallas på engelska, bildar täta mattor som kväver allt i sin väg. Mattorna – ”spyorna” – täcker snabbt tångruskor, musselbäddar och havsbotten.

Havsspyan är egentligen en sjöpung av arten Didemnum vexillum. Den kommer troligen från nordvästra Stilla havet i området runt Japan och är redan etablerad i en rad andra länder i Europa. Det första fyndet gjordes 1991 i Nederländerna. Därefter har den hittats i bland annat Storbritannien, Frankrike och Irland. I Nederländerna täcker arten så mycket som 95 procent av havsbotten i kustprovinsen Zeeland.

Havsspyan har, som så många främmande arter, kommit till Europa via internationell fartygstrafik och nu när den väl nått Norge har den kommit för att stanna. Forskarna som undersökte botten i Engøysundet möttes av flera hundra meter långa områden täckta av sjöpungskolonier.

– Vi överraskades av att det var så mycket. Vi tror att det legat ett fartyg på platsen med sjöpungar på skrovet. Därifrån har de helt enkelt ramlat ned mot botten och etablerat en ny koloni, säger forskaren Vivian Husa, Havforskningsinstituttet i Norge.

Havsspyan fortplantar sig både med hjälp av larver, som kan sprida sig längre bort, men också genom att den helt enkelt delar sig i mindre delar. Det enda som går att göra är att försöka begränsa spridningen. Men det kan bli tufft – en koloni med havsspya kan växa sig elva gånger så stor på två veckor.

Än så länge finns inga fynd från svenska vatten rapporterade, men det kan vara en tidsfråga.

MER LÄSNING