Bild
Bild: Karolina Wikander
;
Tema: biologisk mångfald Tema: klimat

Ovanligt besök av sjöhäst i nordliga vatten

Personalen på SLU:s forskningsfartyg R/V Svea blev överraskade när de såg vad som fångats i trålen. En sjöhäst! Upptäckten gjordes på danskt vatten, och det är mycket ovanligt att hitta sjöhästar så långt norrut.

Det oväntade fyndet gjordes under en nattlig trålning i området där Nordsjön möter Skagerak, i syfte att räkna fisklarver. 2017 var det en smärre sensation när den första sjöhästen på 50 år påträffades i danskt vatten. Sedan dess har det dock rapporterats fynd då och då.

Brittiska artexperter har konstaterat att det rör sig om en kortnosad sjöhäst, en art som vanligtvis förekommer i Medelhavet och Svarta havet, samt längs den östra Atlantkusten från Västafrika i söder till Engelska kanalen i norr. Med ett varmare klimat förväntas arten dock sprida sig norrut. Ännu har dock ingen kortnosad sjöhäst påträffats på svenska sidan.

- Det verkar som om sjöhästar blir vanligare här och det lär inte dröja länge innan någon dyker upp också i svenska vatten, säger Peter Rask Møller, docent vid Statens Naturhistoriske Museum vid universitetet i Köpenhamn i en artikel från SLU.

Tidigare säkra fynd i Danmark har bestått av sjöhästar som spolats upp på land. Detta är det första säkra fyndet som gjorts i öppet hav och på så pass stort djup som 40 meter. Sjöhästen, som levde vid infångandet, fotograferades och släpptes sedan tillbaka i havet.

MER LÄSNING