Bild
;
Tema: så mår haven Tema: klimat

Havet slog rekord i både värme och nivå

Förra året uppmättes rekordnivåer i haven när det gäller temperatur, försurning och havsnivå. Årets rapport från FN:s meteorologiska organisation visar att klimatförändringarna fortsätter att öka.

FN:s meteorologiska organisation WMO ger varje år ut en rapport om de senaste trenderna när det gäller klimatförändringarna. Där redovisar de bland annat temperaturer i luft och hav, havsnivå, glaciärsmältning och extrema väderförhållanden. Årets rapport visar på en fortsatt snabb klimatförändring.

Åren 2015–2022 var de åtta varmaste sedan mätningarna startade. År 2022 var också ett dystert rekordår för haven – såväl temperatur och surhet som havsnivå nådde de högsta uppmätta värdena.

– Den stora förändringen av havsnivåerna beror på att haven blir varmare och därav tar större plats. Men nu räknar man med att 30-40 procent av stigningen beror på avsmältning på Grönland och Antarktis, säger meteorologen Pererik Åberg till SVT.

De glaciärer som ingår i rapporten minskade med mer än 1,3 meter på bara ett år. Förutom en höjning av havsnivån så innebär smältande glaciärer bland annat att viktiga vattenmagasin för människor i bergstrakter sinar.

FN:s generalsekreterare António Guterres betonar i ett pressmeddelande vikten av snabba åtgärder för att mildra klimatförändringarna. Han säger att vi redan har verktygen, kunskaperna och lösningarna, men att vi måste höja tempot.

- Vi behöver påskyndade klimatåtgärder med snabbare och kraftigare utsläppsminskningar för att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader Celsius. Vi behöver också mycket kraftigt ökade investeringar i klimatanpassningsåtgärder för att stärka motståndskraften, särskilt för de mest utsatta länderna och samhällena som har gjort minst för att orsaka krisen, säger António Guterres.

MER LÄSNING