Bild
;
Tema: så mår haven

Förändringar hos blåmusslor och plankton

Östersjöns blåmusslor har halverats i vikt sedan 1990-talet, visar ny forskning. Orsaken är att deras diet har förändrats. Mer cyanobakterier i vattnet och mer partiklar från land har minskat tillväxten hos musslorna.

Det här är allvarligt eftersom blåmusslan är stapelföda för både fåglar och fiskar. Småvuxna individer innebär mindre mat för dessa arter.

Än mer oroande är det att Östersjöns sammansättning av växtplankton håller på att förändras. Utvecklingen mot mer cyanobakterier och färre kiselalger påverkar hela det marina ekosystemet, eftersom växtplankton är basen för alltihop.

Forskningsanalyserna visade inte bara en koppling till den förändrade planktonsammansättningen, utan också till ett ökat tillflöde av partiklar från land.

– Partiklarna består av organiskt material från skog och mark, förmultnade växtdelar och annat, som rinner ut i havet via älvar och åar, säger Agnes Karlsson från Stockholms universitet som lett studien. Dessa partiklar är inte alls lika näringsrika som ett växtplankton.

Enligt de flesta prognoser kommer klimatförändringarna att ge ökad nederbörd i Östersjöregionen. Därmed ökar också tillförseln av partiklar från land.

MER LÄSNING