Höga vattentemperaturer under 2022

SMHI har nu publicerat sin rapport för 2022 inom det svenska marina övervakningsprogrammet. Temperaturen i ytvattnet var över det normala flera månader under året, temperaturer under det normala uppmättes endast vid några få tillfällen under sommaren.

Även i djupvattnet och mellanskiktet i Egentliga Östersjön uppmättes temperaturer över det normala. Temperaturen i djupvattnet i det här området visar en ökande trend.

Issäsongen 2022 klassas som mild, men varade ändå längre än normalt.

Inga inflöden under året var tillräckligt stora för att påverka djupvattnet i centrala Östersjön, och därför fortsätter de problematiska syreförhållandena. Koncentrationerna av näringsämnen i Egentliga Östersjöns djupa bassänger ökade ytterligare under 2022.