Bild
;
Tema: klimat

Nästan bara honor

Alltfler av havens sköldpaddor blir honor som en konsekvens av det varmare klimatet. Rapporter från både Florida och Australien oroar, och forskarna är osäkra på hur det kommer att påverka på lång sikt.

Det är temperaturen i sanden som avgör vilket kön det blir på sköldpaddors ägg. Om det är mer än 27 grader så blir det en hona. Det har man vetat länge, och nu vet man också att det har med två gener att göra.

Med det allt varmare klimatet blir det också vanligare att alla sköldpaddors ägg blir honor. Forskarna är inte eniga om hur allvarligt detta problem är, men påpekar att risken för översvämningar av de stränder där äggen grävs ned också blir större. En viktig och konkret åtgärd är att skydda sådana stränder mot hotellbyggen och turister.

MER LÄSNING