Stiger havsnivån i Västernorrland i ett framtida klimat?

I den här rapporten har man tagit fram förväntade medelvattenstånd i Västernorrland utifrån olika utsläppsscenarier. Fram till år 2050 förväntas medelvattenståndet i länet inte bli särskilt annorlunda mot för idag, oavsett utsläppsscenario. Längre fram i tiden, bortom 2100, skiljer det mer mellan de olika scenarierna. Om det fortsätter att vara höga utsläpp kan medelvattenståndet i Västernorrlands län komma att öka.