Bild
;
Tema: klimat

Atlantströmmar försvagas av klimatförändringar

Forskare larmar om att det system av strömmar där Golfströmmen ingår kan vara på väg mot en kollaps, vilket i sin tur kan resultera i att det blir upp till 20 grader kallare i Sverige.

AMOC (Atlantic meridional overturning circulation) är ett system av ytströmmar i Atlanten, där bland annat Golfströmmen ingår. Med hjälp av avancerade modeller har forskare från Nederländerna nu sett att de här strömmarna kan vara på väg mot den punkt då de riskerar att kollapsa, en så kallad tipping point.

Havsströmmarna närmar sig tipping point på grund av att Atlanten späds ut alltmer av sötvatten från ökad nederbörd och smältande glaciärer. Den här utspädningen gör att strömmarna försvagas.

En kollaps av strömmarna i Atlanten skulle kunna få stora konsekvenser i norra Europa.

– Några av förändringarna är snabba och dramatiska. I till exempel Sverige ser vi sjunkande temperaturer med upp till 20 grader inom ett århundrade, säger René van Westen vid Utrecht uvniversitet, som är huvudförfattare till studien.

Resultaten understryker det akuta behovet av globalt samarbete för att minska utsläppen av växthusgaser för att mildra klimatförändringarna.

MER LÄSNING