Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: klimat

Forskare varnar: Jakten på gråsälar är för stor

Gråsälens överlevnad i Östersjön hotas av dagens jaktkvoter på cirka 3 000 djur. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet, som tar utgångspunkt i såväl historisk säljakt som framtidens förändrade klimat.

Efter ett sekel av hård jakt och miljögifter fanns det i slutet av 1970-talet bara 5 000 gråsälar kvar i hela Östersjön av de 90 000 som fanns i början av seklet. Därefter har stammen återhämtat sig, och uppgår i dag till cirka 55 000 djur. Men populationen står nu inför nya utmaningar i en värld med allt varmare klimat och dåligt med bytesfisk i rätt storlek. Forskarna visar med en matematisk modell att den ökade säljakten kan bli det som får stammen att minska igen.

– Det har tagit tre generationer för gråsälen att återhämta sig. Sälstammen växer nu, men vår forskning visar att om dagens jaktkvot på 3 000 djur per år uppfylls så kommer gråsälens överlevnad i Östersjön åter att hotas, säger Daire Carroll, forskare vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till studien.

Forskarna skapade en matematisk modell för gråsälens möjliga tillväxt och undersökte flera olika scenarier för framtiden. De testade effekten av olika jakttryck, olika tillgång på föda och även konsekvenserna av mindre havsis. Hela tiden med samma resultat.

 – Vi såg att 3 000 dödade sälar varje år alltid ledde till en minskad sälstam, även i de mest positiva scenarierna för klimat och havsmiljö. Vår slutsats är att dagens jaktkvot i Östersjön är ohållbar. Om sälstammen ska fortsätta att återhämta sig är det maximala antalet som får jagas 1 900 djur. Men skulle det bli andra miljöförändringar som påverkar sälen negativt, måste även den siffran justeras ner, säger Daire Carroll.

MER LÄSNING