Strömmande vatten ger mer än el

Denna rapport sätter ljuset på de värden och nyttor av strömmande vatten som är viktiga för naturen och oss människor. Sådana ekosystemtjänster bör vägas in vid omprövningen av vattenkraften. Rapporten är framtagen i samarbete mellan WWF och Naturskyddsföreningen.