Bild
Bild: Susanna Strömberg
;
Tema: biologisk mångfald

Konstgjorda korallrev byggs på Västkusten

I Sverige finns bara två levande korallrev kvar. De ligger båda i norra Bohuslän och är starkt hotade, men nu har ett projekt startat som ska rädda dem för framtiden. Dessutom ska man försöka återuppliva ett antal döda rev i området.

Den korallart som lever i svenska vatten kallas ögonkorall (Lophelia pertusa) och är en kallvattenkorall som här bildar rev på cirka 90 meters djup. Den är en så kallad nyckelart, med stor betydelse för en mängd arter som lever i anslutning till reven.

- Korallreven är de miljöer i haven som har högst biologisk mångfald. I Sverige finns de bara i Koster-Väderöfjorden, och det minsta revet är åtminstone 8 000 år gammalt, säger Anita Tullrot, marin naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen Västra Götaland.
Hon är projektledare för det nystartade EU-projektet LIFE Lophelia, där länsstyrelsen tillsammans med Göteborgs universitet under sex år ska restaurera och återskapa korallrev i Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat.

- När nationalparken bildades 2009 kände man bara till ett levande rev med ögonkorall, det så kallade Säckenrevet i Kosterfjorden. Vid en uppföljning av trålskyddsområdena 2013 upptäcktes levande kolonier även i Väderöfjorden. Dessutom finns flera platser med döda revstrukturer, berättar hon.

Sammanlagt har man hittat sex platser där man vill restaurera och återskapa korallreven. Sedan 2001 är alla områden skyddade från bottentrålning, men de flesta är fortfarande i så dåligt skick att de behöver byggas upp på konstgjord väg innan korallerna åter kan bosätta sig där.

- På flera ställen är allt som återstår av reven korallgrus på botten, säger Susanna Strömberg, forskningsingenjör på Tjärnö marina laboratorium vid Göteborgs universitet.
- Med hjälp av betong och gammalt slagg från metallindustrin bygger vi strukturer som ska fungera som substitut för de förlorade reven, tills korallerna hunnit växa till sig och kan bygga egna korallrev.

Parallellt med arbetet i labbet kartlägger forskarna miljön där reven så småningom ska placeras ut. Till hösten ska man göra noggranna bottenundersökningar och 2022 siktar man på att placera ut de första artificiella reven i havet.

MER LÄSNING