Bild
Bild: Peter van der Sluijs (CC BY-SA 3.0)
;
Tema: biologisk mångfald Tema: fiske

Den svartmunnade smörbulten ska stoppas - i munnen

Den invasiva arten svartmunnad smörbult är svårstoppad. Men att fiska i större skala och lägga den på tallriken kan vara ett sätt att bromsa dess utbredning. Nu satsas 40 miljoner kronor i det stora EU projektet "RoundGoby" på vad som kan kanske kan bli vår nästa mattradition.

Den svartmunnade smörbulten har fått ett starkt fäste i Östersjön. Den har spridit sig allt längre norrut längs kusten. Där den svartmunnade smörbulten etablerar sig kan det få stora konsekvenser för övriga fiskar och ekosystemet. Den äter andra fiskars ägg, yngel och konkurrerar om födan, samtidigt som den själv kan bli föda åt andra arter. Då den trivs i både sött och salt vatten befarar man att den ska även ska sprida sig till sjöar och vattendrag.

"RoundGoby" är ett EU-projekt inom Interreg Baltic Sea. Målsättningen är dels att ta fram effektivare effektivare kommersiella fiskeredskap som begränsar bifångsten av andra mindre arter, dels att visa på artens potential som matfisk. I området kring Svarta havet, som den svartmunnade smörbulten härstammar ifrån, är den ett vanligt inslag på menyn. Nu hoppas man att även vi kring Östersjön ska förstå dess potential som matfisk.

- Det är enklast att fånga den på våren, så det skulle ju kunna bli ett komplement till nypotatisen eller något liknande, säger Hannes Hall, projektledare på Marint centrum i Simrishamn i en intervju för P4 Kristianstad.

Projektet sträcker sig över tre år har 15 partners från länder runt Östersjön.

MER LÄSNING