Förekomst av hajar, rockor och havsmus i Nordsjön - och fångster i svenskt fiske

En översikt från SLU Aqua som visar på förekomsten av hajar, rockor och havsmus i svenska vatten, samt i vilken utsträckning de fångas i fisket. Rapporten bygger på oberoende data och data från fiskenäringen från åren 1967–2020. Under denna period var bland annat 21 arter representerade, varav 7 förekom regelbundet vilket antyder att de kan betraktas som inhemska i svenska vatten. Dessa är blåkäxa, småfläckig rödhaj, pigghaj, klorocka, knaggrocka, vitrocka samt havsmus. Rundrockan var också relativt vanlig i surveyfångster från de djupare delarna av Skagerrak. Pigghaj och klorocka är de broskfiskarter som främst bifångas.