Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Miljöorganisationer tar strid mot strömmingsfisket

I höstas beslutade EU:s ministerråd att strömmingsfisket i Östersjön skulle fortsätta, trots att EU-kommissionen rekommenderat ett fiskestopp. Nu begär den ideella organisationen Coalition Clean Baltic att ministerrådets beslut om fisket granskas. Samtidigt överklagar Naturskyddsföreningen Havs- och vattenmyndighetens beslut om fördelningen av de svenska fiskekvoterna.

Strömmingen i Östersjön har minskat dramatiskt och det är det storskaliga industrifisket som tar nästan all fisk. Ändå valde fiskeministrarna i EU:s ministerråd att bortse från såväl vetenskaplig expertis som EU-kommissionens rekommendationer och i stället dela ut höga fiskekvoter för strömmingsfiske i Östersjön. Havs- och vattenmyndigheten har nu delat ut dessa kvoter till svenska yrkesfiskare.

– Det finns inget fiske utan fisk, och det är obegripligt hur politiker medvetet tillåter överfiske. Torskens kollaps har uppenbarligen inte lärt oss någonting, säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Hon påpekar att hela ekosystemet i havet påverkas om strömmingen försvinner, med allvarliga följdeffekter för torsk, tumlare, sälar och sjöfåglar som har strömming som en av sina viktigaste näringskällor. Utfiskningen är därför ett hot mot hela Östersjöns ekosystem.

Naturskyddsföreningen överklagar Havs- och vattenmyndighetens beslut om tilldelning av fiskekvoter till det storskaliga fisket på strömming i norra och centrala Östersjön till förvaltningsdomstolen. Organisationen Coalition Clean Baltic, där Naturskyddsföreningen är medlem, begär att ministerrådets beslut om fiskekvoterna för strömming i Östersjön omprövas av ministerrådets jurister. Enligt organisationen strider beslutet i ministerrådet mot bland annat förvaltningsplanen för Östersjön, EU:s gemensamma fiskeripolitik och havsmiljödirektivet.

MER LÄSNING