Plast: Kostnaderna för samhället, miljön och ekonomin

En rapport från WWF om det globala plastskräpet visar att mängden plast kommer öka kraftigt de närmaste åren. Därmed ökar även kostnaderna för att ta hand om avfallet. Man beräknar att kostnaden för att ta hand om plastskräpet är tio gånger högre än vad det kostar att tillverka ny plast. Det växande plastberget är ett globalt problem som kräver lösningar på flera nivåer – på regeringsnivå, i produktionskedjan och hos konsumenten. I stora delar av världen saknas system för återvinning samtidigt som brist på rent vatten gör att folk köper vatten på flaskor, som i sin tur ofta hamnar i naturen. Kostnaden för miljön och i längden ekonomin är för stor för att låta detta problem växa och bli ännu större.