Bild
;
Tema: exploatering Tema: båtar och fartyg Tema: vårt ansvar

Oljud i fiskarnas värld ska studeras

Hur påverkas fiskar av allt buller vi människor skapar under vattnet? Kan de få hörselskador och på vilka sätt störs de i sitt beteende? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Fartyg, motorbåtar och vattenkraftverk är exempel på sådant fyller våra hav och sjöar med oljud. Det kan också överrösta naturliga ljud, alltifrån vågor och regn till dova jordskalv och de ljud som fiskarna själva kommunicerar med.

– Vi vet i dag lite om hur detta lågfrekventa buller påverkar fiskar i det vilda. Studier i laboratorier har visat att fisken kan få permanenta hörselskador av lågfrekvent buller, och att de blir stressade och ändrar beteende. Men laboratorier är väldigt annorlunda från naturen, säger Gustav Hellström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Tidigare har det alltså varit svårt att genomföra liknande studier i fiskarnas naturliga miljö, men med hjälp av modern teknik ska man nu gå på djupet med bullerproblemet. Det handlar om provtagning av fiskar i det vilda, i kombination med unika experimentanläggningar där det går att göra kontrollerade försök i fullstora sjöar.
Förhoppningen är att den nya kunskapen ska leda till bättre förvaltningsåtgärder för att hantera undervattensbuller i framtiden.

MER LÄSNING