Bild
Bild: Sophie Mcaulay/Shutterstock
;
Tema: båtar och fartyg

Undvik att sprida farliga ämnen från båtbottenfärg

Just nu förbereder många sina fritidsbåtar inför sommarsäsongen. För att förhindra spridning av farliga ämnen vid sanering av båtbottenfärg har Naturvårdsverket gett ut en vägledning.  

Ungefär 20 procent av landets 900 000 fritidsbåtar använder bottenfärg för att förhindra påväxt. De här färgerna innehåller ämnen som kan vara skadliga för både människan och naturen. 

– Det är bland annat mikroplaster, organiska tennföreningar, till exempel tributyltenn (TBT), koppar och andra farliga ämnen som riskerar att spridas. Alla dessa ämnen kan påverka människors hälsa och miljön negativt. TBT är till exempel ett hormonstörande ämne, säger Ingrid Tjensvoll, sedimentexpert på Naturvårdsverket. 

När bottenfärgen skrapas bort riskerar dessa ämnen att förorena både mark och vattenmiljö. I en ny vägledning från Naturvårdsverket finns bestämmelser och rekommendationer om olika skyddsåtgärder. 

– En konkret åtgärd är att använda utrustning som samlar in damm och färgflagor, samt täcka båtens sidor och marken under båten när bottenfärgen tas bort, säger Markus Klar, handläggare på Naturvårdsverkets avfalls- och kemikalieenhet.  

De färgflagor och damm som samlas upp behöver sedan lämnas in på en återvinningscentral för att minska risken att mark och bottensediment förorenas. 

MER LÄSNING